Julkaistu Jätä kommentti

LIIKUNNAN AVULLA KASVETAAN

Olympiakomitean ja lajiliittojen rekisterien mukaan korona-aika on vähentänyt merkittävästi lasten ja nuorten harrastustoimintaan osallistumista. Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tullan arvion mukaan yli 20 000 lasta on pudonnut pois harrastustoiminnasta koronaepidemian aikana. Tämä on pysäyttävä luku.

Pitkittynyt korona-aika on vetänyt monen lapsen ja nuoren mielen syystäkin maahan. Tulevaisuus on jo pidemmän aikaa ollut eräänlaisen epävarmuuden verhon peitossa ja tämä on varmasti näkynyt lapsen kotona, koulussa ja harrastuksissa monilla tavoin.

Kuten kaikki varmasti tietävät, liikunnan merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille on suuri. Liikuntatottumukset opitaan jo varhain, joten perheellä, huoltajilla ja muilla kasvattajilla on tässä tärkeä rooli. Liikunnallinen esimerkki ja fyysistä aktiivisuutta tukevien ympäristöjen tarjoaminen ovat tärkeässä osassa lapsen liikunnallisten elämäntapojen syntymisessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) liikuntasuositusten mukaan alle kouluikäisten lasten tulisi liikkua joka päivä vähintään kolme tuntia. Kouluikäisten lasten ja nuorten (7-18 vuotiaat) suositellaan harrastavan monipuolisesti omaan ikään sopivaa liikuntaa vähintään 1-2 tuntia päivässä.

Harrastuksilla on erittäin tärkeä rooli lasten ja nuorten elämässä. Koululiikunta ei pysty vastaamaan yksin siihen, että perusopetusikäiset lapset ja nuoret liikkuvat monipuolisesti suositusten mukaan. Liikuntaharrastusten tarkoitus ei ole pelkästään täyttää THL:n yllä mainittuja viikottaisia minimi tuntitavoitteita ja integroida liikuntatottumukset osaksi arkea tulevaisuuden aikuisille suojaamaan kansantaudeilta. Liikunnan avulla kasvetaan. Liikuntaharrastuksen parissa (kuten monessa muussakin ei liikunnallisessa harrastuksessa) harjoitellaan motoristen taitojen lisäksi tärkeitä elämässä tarvittavia taitoja, kuten toimimista osana yhteisöä, tunnetaitoja ja vuorovaikutustaitoja. Temppuradat, hippaleikit ja lajitaitojen opettelu ryhmässä edellyttävät kaikki oman toiminnan suhteuttamista toisten toimintaan tai yhteisen tavoitteen eteen työskentelyä. Liikunnallisissa harrastuksissa tutustutaan omaan kehoon (ja kasvun myötä sen muutoksiin) ja opetellaan suhteutumaan siihen myönteisesti. Harrastusympäristö tarjoaa paikan tutustua oman ikäisiin kanssaharrastajiin, saadaan kavereita ja opetellaan taitoja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Harrastus, yhteisö ja uusien taitojen opettelu vaikuttaa positiivisesti lapsen ja nuoren kasvuun, minäkuvan kehitykseen ja tukee harrastajan osallisuuden kokemusta. Myös negatiivisten tunteiden kohtaaminen ja niihin suhtautuminen ovat tärkeä osa lapsen ja nuorten kehitystä. Harrastus tarjoaa mahdollisuuden harjoitella näitä taitoja turvallisessa ympäristössä valmentajan ohjauksessa. Kaikkein tärkeintä kuitenkin on lopulta, että jokaisella on harrastuksessa hauskaa ja sieltä lähdetään hyvillä mielin kotiin.

Suomessa on tankotanssin harrastajia varovaisesti arvioituna useampi tuhat, joista lasten ja nuorten osuus kasvaa hurjaa vauhtia koko ajan. Rock the Polen studioilla harjoittelee toista sataa eri ikäistä lasta ja nuorta joka viikko tankotanssi- ja ilma-akrobatiapainotteisilla kursseilla. Joka kausi kursseille on entistä enemmän kysyntää ja tämä tukee näkemystämme tankotanssin ja ilma-akrobatiaharrastuksen vakiinnuttamisessa lasten ja nuorten keskuudessa yhtenä harrastusvaihtoehtona muiden joukossa.

Korona on ollut keskuudessamme jo harmillisen usean päättyneen harrastuskauden aikana ja sen vaikutukset ovat näkyneet mm. rikkonaisina harrastuskausina ja pelokkaana suhtautumisena tulevaisuuteen. Liian monen lomareissun, leirikoulun, kaveriporukan kokoontumisen tai tapahtuman peruuntumisen jälkeen tuntuu vaikealta luottaa tulevaisuuteen. Monelle tankotanssi- ja akrobatiaharrastus on ollut viikon ainoa paikka nähdä saman ikäisiä kavereita. Olemmekin monesti tunneilla aloitusjutusteluissa sopineet, että lopputunnista ei mietitä tai puhuta koronasta sanakaan, ellei se ole jostain syystä välttämätöntä. Tämä ei tarkoita sitä, ettei koronaturvallisuutta olisi huomioitu ohjaustunnin aikana, vaan että lapsi tai nuori saisi edes hetken keskittyä niihin asioihin, joiden kuuluisi olla sen ikäisenä kaikken tärkeintä.

Aluehallintovirastot tekijät eilen järkipäätöksen ja päättivät olla keskeyttämättä lasten ja nuorten liikuntaharrastustuksia. Näin ollen Rock the Polen lasten ja nuorten kausi käynnistyy studioillamme ensi viikolla. Täällä odotetaan jo. Tervetuloa takaisin harrastuksen pariin!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *