Julkaistu Jätä kommentti

TIEDOTE ROCK THE POLE TAMPEREEN OPPILAILLE 21.1.2022

Ikävä kyllä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla annetun uusimman määräyksen seurauksena Rock the Pole Tampere ei pääse vielä järjestämään ohjattuja viikkotunteja tai kursseja. Tämä tarkoittaa sitä, että Rock the Pole Tampereen viikkotunnit ja kurssit ovat tauolla 4.2.2022 saakka. 

Viikkolukujärjestyksestä löytyvät ohjaustunnit poistetaan viikonlopun aikana varausjärjestelmästä eikä tämä edellytä oppilailta toimenpiteitä tehtyjen varausten suhteen.

Kurssilaisiin ollaan yhteydessä lähipäivinä sähköpostitse. Sulkumääräys ei koske lasten ja nuorten toimintaa.

Kiinnioloaika hyvitetään asiakkaillemme ja tiedotamme tästä erikseen. Seuraathan uutisointiamme somessa, kotisivuillamme ja tilaat uutiskirjeemme (www.rockthepole.fi, skrollaa alas tilaukseen).

Aluehallintoviraston päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Ohjaustuntien ollessa tauolla, järjestämme edelleen vapareita sekä tarjoamme niiden lisäksi myös mahdollisuuden omatoimisiin treeneihin studioilla (”yksityiset vaparit”), yksityistunteja sekä Zoom-tunteja. Zoom-tuntitarjonnassa on pyritty huomioimaan entistä paremmin ne oppilaat, joilla ei ole kotona omaa tankoa. Lisää informaatiota vapareista ja yksityistunneista tulee pian lisää. Zoom-tunnit ovat käynnissä päivittäin ja niihin voi tutustua lisää Rock the Polen nettisivuilla.

Toivottavasti Suomen koronavirustilanne tasoittuu pian ja pääsisimme harjoittelemaan jälleen yhdessä. Kun sen aika on, odotamme teitä.

Julkaistu Jätä kommentti

TIEDOTE ROCK THE POLE KOUVOLAN OPPILAILLE 19.1.2022

Hyvät oppilaat,

Meillä on teille jälleen ikäviä uutisia. Etelä-Suomen aluehallintoviraston Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella annetun uusimman määräyksen seurauksena Rock the Pole Kouvola ei voi järjestää viikkotunteja tai kursseja lähiopetuksena 20.1.-2.2.2022 välisenä aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että Rock the Pole Kouvolan viikkotunnit ja -kurssit ovat tauolla tämän ajan.

Viikkolukujärjestyksestä löytyvät ohjaustunnit poistetaan kuluvan viikon aikana varausjärjestelmästä eikä tämä edellytä oppilailta toimenpiteitä tehtyjen varausten suhteen. Kurssilaisiin ollaan yhteydessä lähipäivinä sähköpostitse. Keskiviikon 19.1. ohjaustunnit järjestetään normaalisti, lukujärjestyksen mukaisesti.

Sulkumääräys ei koske lasten ja nuorten toimintaa, joten Rock the Polen lasten ja nuorten kurssit alkavat aiemmin ilmoitetun mukaisesti kuluvalla viikolla.

Kiinnioloaika hyvitetään asiakkaillemme ja tiedotamme tästä erikseen. Seuraathan uutisointiamme somessa, kotisivuillamme ja tilaat uutiskirjeemme (www.rockthepolefi, skrollaa alas tilaukseen).

Aluehallintoviraston päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Ohjaustuntien ollessa tauolla, kartoitamme kiinnostustanne somessa ”yksityisille vapareille” sekä järjestämme Zoom-tunteja. Rock the Polen Zoom-tuntitarjonnassa on pyritty huomioimaan entistä paremmin ne oppilaat, joilla ei ole kotona omaa tankoa.

Lisää informaatiota vapareista tulee pian lisää. Zoom-tunnit ovat käynnissä päivittäin ja niihin voi tutustua lisää Rock the Polen verkkosivuilta.

Toivottavasti Suomen koronavirustilanne tasoittuu pian ja pääsisimme harjoittelemaan jälleen yhdessä. Kun sen aika on, odotamme teitä.

Julkaistu Jätä kommentti

LIIKUNNAN AVULLA KASVETAAN

Olympiakomitean ja lajiliittojen rekisterien mukaan korona-aika on vähentänyt merkittävästi lasten ja nuorten harrastustoimintaan osallistumista. Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tullan arvion mukaan yli 20 000 lasta on pudonnut pois harrastustoiminnasta koronaepidemian aikana. Tämä on pysäyttävä luku.

Pitkittynyt korona-aika on vetänyt monen lapsen ja nuoren mielen syystäkin maahan. Tulevaisuus on jo pidemmän aikaa ollut eräänlaisen epävarmuuden verhon peitossa ja tämä on varmasti näkynyt lapsen kotona, koulussa ja harrastuksissa monilla tavoin.

Kuten kaikki varmasti tietävät, liikunnan merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille on suuri. Liikuntatottumukset opitaan jo varhain, joten perheellä, huoltajilla ja muilla kasvattajilla on tässä tärkeä rooli. Liikunnallinen esimerkki ja fyysistä aktiivisuutta tukevien ympäristöjen tarjoaminen ovat tärkeässä osassa lapsen liikunnallisten elämäntapojen syntymisessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) liikuntasuositusten mukaan alle kouluikäisten lasten tulisi liikkua joka päivä vähintään kolme tuntia. Kouluikäisten lasten ja nuorten (7-18 vuotiaat) suositellaan harrastavan monipuolisesti omaan ikään sopivaa liikuntaa vähintään 1-2 tuntia päivässä.

Harrastuksilla on erittäin tärkeä rooli lasten ja nuorten elämässä. Koululiikunta ei pysty vastaamaan yksin siihen, että perusopetusikäiset lapset ja nuoret liikkuvat monipuolisesti suositusten mukaan. Liikuntaharrastusten tarkoitus ei ole pelkästään täyttää THL:n yllä mainittuja viikottaisia minimi tuntitavoitteita ja integroida liikuntatottumukset osaksi arkea tulevaisuuden aikuisille suojaamaan kansantaudeilta. Liikunnan avulla kasvetaan. Liikuntaharrastuksen parissa (kuten monessa muussakin ei liikunnallisessa harrastuksessa) harjoitellaan motoristen taitojen lisäksi tärkeitä elämässä tarvittavia taitoja, kuten toimimista osana yhteisöä, tunnetaitoja ja vuorovaikutustaitoja. Temppuradat, hippaleikit ja lajitaitojen opettelu ryhmässä edellyttävät kaikki oman toiminnan suhteuttamista toisten toimintaan tai yhteisen tavoitteen eteen työskentelyä. Liikunnallisissa harrastuksissa tutustutaan omaan kehoon (ja kasvun myötä sen muutoksiin) ja opetellaan suhteutumaan siihen myönteisesti. Harrastusympäristö tarjoaa paikan tutustua oman ikäisiin kanssaharrastajiin, saadaan kavereita ja opetellaan taitoja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Harrastus, yhteisö ja uusien taitojen opettelu vaikuttaa positiivisesti lapsen ja nuoren kasvuun, minäkuvan kehitykseen ja tukee harrastajan osallisuuden kokemusta. Myös negatiivisten tunteiden kohtaaminen ja niihin suhtautuminen ovat tärkeä osa lapsen ja nuorten kehitystä. Harrastus tarjoaa mahdollisuuden harjoitella näitä taitoja turvallisessa ympäristössä valmentajan ohjauksessa. Kaikkein tärkeintä kuitenkin on lopulta, että jokaisella on harrastuksessa hauskaa ja sieltä lähdetään hyvillä mielin kotiin.

Suomessa on tankotanssin harrastajia varovaisesti arvioituna useampi tuhat, joista lasten ja nuorten osuus kasvaa hurjaa vauhtia koko ajan. Rock the Polen studioilla harjoittelee toista sataa eri ikäistä lasta ja nuorta joka viikko tankotanssi- ja ilma-akrobatiapainotteisilla kursseilla. Joka kausi kursseille on entistä enemmän kysyntää ja tämä tukee näkemystämme tankotanssin ja ilma-akrobatiaharrastuksen vakiinnuttamisessa lasten ja nuorten keskuudessa yhtenä harrastusvaihtoehtona muiden joukossa.

Korona on ollut keskuudessamme jo harmillisen usean päättyneen harrastuskauden aikana ja sen vaikutukset ovat näkyneet mm. rikkonaisina harrastuskausina ja pelokkaana suhtautumisena tulevaisuuteen. Liian monen lomareissun, leirikoulun, kaveriporukan kokoontumisen tai tapahtuman peruuntumisen jälkeen tuntuu vaikealta luottaa tulevaisuuteen. Monelle tankotanssi- ja akrobatiaharrastus on ollut viikon ainoa paikka nähdä saman ikäisiä kavereita. Olemmekin monesti tunneilla aloitusjutusteluissa sopineet, että lopputunnista ei mietitä tai puhuta koronasta sanakaan, ellei se ole jostain syystä välttämätöntä. Tämä ei tarkoita sitä, ettei koronaturvallisuutta olisi huomioitu ohjaustunnin aikana, vaan että lapsi tai nuori saisi edes hetken keskittyä niihin asioihin, joiden kuuluisi olla sen ikäisenä kaikken tärkeintä.

Aluehallintovirastot tekijät eilen järkipäätöksen ja päättivät olla keskeyttämättä lasten ja nuorten liikuntaharrastustuksia. Näin ollen Rock the Polen lasten ja nuorten kausi käynnistyy studioillamme ensi viikolla. Täällä odotetaan jo. Tervetuloa takaisin harrastuksen pariin!

Julkaistu Jätä kommentti

TIEDOTE ROCK THE POLE LAHDEN OPPILAILLE 12.1.2022

Hyvät oppilaat,

Meillä on teille jälleen ikäviä uutisia. Etelä-Suomen aluehallintoviraston Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kuntien alueilla annetun uusimman määräyksen seurauksena Rock the Pole Lahti ei voi edelleenkään järjestää viikkotunteja tai kursseja lähiopetuksena. AVI:n eilen antama päätös on voimassa näin ollen 26.1.2022 saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että Rock the Pole Lahden viikkotunnit ja -kurssit ovat tauolla tämän ajan.

Viikkolukujärjestyksestä löytyvät ohjaustunnit poistetaan kuluvan viikon aikana varausjärjestelmästä eikä tämä edellytä oppilailta toimenpiteitä tehtyjen varausten suhteen. Kurssilaisiin ollaan yhteydessä lähipäivinä sähköpostitse.

Sulkumääräys ei koske lasten ja nuorten toimintaa, joten Rock the Polen lasten ja nuorten kurssit alkavat aiemmin ilmoitetun mukaisesti ensi viikolla (vk 3).

Kiinnioloaika hyvitetään asiakkaillemme ja tiedotamme tästä erikseen. Seuraathan uutisointiamme somessa, kotisivuillamme ja tilaat uutiskirjeemme (www.rockthepole.fi, skrollaa alas tilaukseen).

Aluehallintoviraston päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Ohjaustuntien ollessa tauolla, tulemme tarjoamaan mahdollisuuden omatoimiseen vapaaharjoitteluun studioilla (”yksityiset vaparit”), mahdollisuuden varata yksityistunteja sekä järjestämme lisää Zoom-tunteja. Zoom-tuntitarjonnassa pyritään huomioimaan entistä paremmin ne oppilaat, joilla ei ole kotona omaa tankoa. Lisää informaatiota vapareista ja yksityistunneista tulee pian lisää. Zoom-tunnit ovat käynnissä päivittäin ja niihin voi tutustua lisää edellisestä postauksesta.

Toivottavasti Suomen koronavirustilanne tasoittuu pian ja pääsisimme harjoittelemaan jälleen yhdessä. Kun sen aika on, odotamme teitä.

Rock the Pole

Julkaistu Jätä kommentti

ROCK THE POLE TAMPEREEN STUDIOLLE PÄÄSEE HARJOITTELEMAAN OMATOIMISESTI VAPARIVUOROILLE OHJATTUJEN TUNTIEN OLLESSA TAUOLLA

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston määräyksen seurauksena Rock the Pole Tampereen ohjatut tunnit ja kurssit ovat vielä hetken tauolla, toivottavasti enää 21.1.2022 saakka. Aluehallintoviraston päätös mahdollistaa kuitenkin omatoimisen harjoittelun tiloissamme ja näin ollen olemme lisänneet seuraavalle noin kahdelle viikolle varattavaksi vapaaharjoitteluvuoroja. 

Vapaaharjoitteluvuorot eli vaparit (60min), varataan aina varausjärjestelmämme kautta ja varaus maksetaan studiolla saapumisen yhteydessä. Huomioithan, että 10.-21.1. välisenä aikana järjestettäville vapareille ei pääse Rock the Polen kausi- tai sarjakorteilla, sillä kyseiset tuotteet on luvattu hyvittää oppilaillemme jatkoajan muodossa ohjaustuntien taas jatkuessa.

Yksityiset vaparit pääset varaamaan täältä: https://rockthepole.fi/varaa-ja-selaa-tunteja/

Rock the Pole Tampereen studiolla on mahdollisuus harjoitella tankotanssitangoilla (fitpole ja x-pole). Salissa on käytössä lisäksi mm. äänentoistolaitteet, värivalot, joogablokkeja, mattoja, kuminauhoja sekä tuolitanssituoleja. Myös ilma-akrobatiapuolella on mahdollista treenata rengastrapetsilla tai hammock-silkeillä lähes kaikkina ilmoitettuina vapariajankohtina. 

Saavuthan vapareille vain hieman ennen varauksesi alkamisajankohtaa ja poistut liukkaasti varauksen päättymisen jälkeen, jotta pystymme välttämään mahdollisia kontakteja. Puhdistathan käyttämäsi välineet huolella ennen ja jälkeen harjoituksen tuttuun tapaan. Tutustuthan Rock the Polen turvallisuus- ja hygieniaohjeisiin nettisivujemme etusivulta. 

Tervetuloa jumpalle!

Julkaistu Jätä kommentti

YKSITYISET VAPARIT ROCK THE POLE HELSINGIN STUDIOILLA 11.1.-24.1.2022

Liikunta- ja harrastuspaikkoja koskevan sulkutilan jatkuessa haluamme järjestää teille harjoittelumahdollisuuden yksityisten vapareiden muodossa. Sinulla on siis mahdollisuus vuokrata meiltä sali käyttöösi/käyttöönne. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.   

Yksityiset vaparit (60min) varataan aina varausjärjestelmämme kautta ja varaus tulee maksaa ennakkoon Rock the Polen verkkokaupassa. Huomioithan, että studiolla ei ole sulkutilan aikana maksumahdollisuutta. Yhden tunnin yksityinen salivuokra on 11.1-24.1.2022 välisenä aikana 25 euroa. Yksityisten vaparien hinta on sama kaikille, joten niistä ei erikseen myönnetä alennuksia. Varausta koskevat samat peruutusehdot, kuin muita Rock the Polen ohjaustunteja.  Varaathan vain sen ajan/ajat, jonne olet/olette tosiasiallisesti aikeissa saapua paikalle, jotta kaikki halukkaat pääsevät hyödyntämään tätä mahdollisuutta.

Rock the Pole Kluuvin studiolla on mahdollisuus harjoitella tankotanssitangoilla (fitpole ja x-pole). Salissa on käytössä lisäksi mm. äänentoistolaitteet, värikkäät spottivalot, kamerateline kännykälle, joogablokkeja, mattoja, kuminauhoja sekä tuolitanssituoleja. 

Aerial Home Havenilla voi harjoitella tankotanssitangoilla (fitpole), flying polella, rengastrapetsilla, silkillä sekä hammock-silkillä. Salissa on käytössä lisäksi mm. äänentoistolaitteet, värikkäät spottivalot, akromatto, eri kokoisia patjoja, joogablokkeja, mattoja, kuminauhoja sekä tuolitanssituoleja.

Saavuthan vapareille vain hieman ennen varauksesi alkamisajankohtaa ja poistut liukkaasti varauksen päättymisen jälkeen, jotta pystymme välttämään mahdollisia kontakteja. Kerrothan henkilökunnalle saapuessasi millä nimellä varaus on tehty ja kuka sen on maksanut. Puhdistathan käyttämäsi välineet huolella ennen ja jälkeen harjoituksen tuttuun tapaan. Tutustuthan Rock the Polen turvallisuus- ja hygieniaohjeisiin nettisivujemme etusivulta. 

Voit varata paikan täältä ja maksaa varauksen tästä.

Julkaistu Jätä kommentti

TIEDOTE ROCK THE POLE HELSINGIN OPPILAILLE 7.1.2022

Meillä on teille jälleen ikäviä uutisia. Etelä-Suomen aluehallintoviraston uusimman määräyksen seurauksena Rock the Pole Helsinki ei voi edelleenkään järjestää viikkotunteja tai kursseja lähiopetuksena. AVI:n tänään antama päätös on voimassa näin ollen 24.1.2022 saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että Rock the Pole Helsingin viikkotunnit ja -kurssit ovat tauolla tämän ajan.

Viikkolukujärjestyksestä löytyvät ohjaustunnit poistetaan viikonlopun aikana varausjärjestelmästä eikä tämä edellytä oppilailta toimenpiteitä tehtyjen varausten suhteen. Kurssilaisiin ollaan yhteydessä ensi viikon aikana sähköpostitse.

Sulkumääräys ei koske lasten ja nuorten toimintaa, joten Rock the Polen lasten ja nuorten kurssit alkavat aiemmin ilmoitetun mukaisesti viikolla 3.

Kiinnioloaika hyvitetään asiakkaillemme ja tiedotamme tästä erikseen. Seuraathan uutisointiamme somessa, kotisivuillamme ja tilaat uutiskirjeemme (www.rockthepole.fi, skrollaa alas tilaukseen). Aluehallintoviraston päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.Ohjaustuntien ollessa tauolla, tulemme tarjoamaan mahdollisuuden omatoimiseen vapaaharjoitteluun studioilla (”vaparit”), mahdollisuuden varata yksityistunteja sekä järjestämme lisää Zoom-tunteja. Zoom-tuntitarjonnassa pyritään huomioimaan entistä paremmin ne oppilaat, joilla ei ole kotona omaa tankoa. Vapareista, zoom-tunneista ja yksityistunneista tulee lisää infoa viikonlopun aikana.

Toivottavasti Suomen koronavirustilanne tasoittuu pian ja pääsisimme harjoittelemaan jälleen yhdessä. Kun sen aika on, odotamme teitä.

Rock the Pole

Julkaistu Jätä kommentti

TIEDOTE ROCK THE POLE TAMPEREEN OPPILAILLE 7.1.2022

Hyvät oppilaat,

Meillä on teille jälleen ikäviä uutisia. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston määräyksen seurauksena Rock the Pole Tampere ei voi edelleenkään järjestää viikkotunteja tai kursseja lähiopetuksena. AVI:n tänään antama päätös on voimassa näin ollen 21.1.2022 saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että Rock the Pole Tampereen viikkotunnit ja -kurssit ovat tauolla tämän ajan. Viikkolukujärjestyksestä löytyvät ohjaustunnit ja kurssit poistetaan viikonlopun aikana varausjärjestelmästä eikä tämä edellytä oppilailta toimenpiteitä tehtyjen varausten suhteen.

Sulkumääräys ei koske lasten ja nuorten toimintaa, joten Rock the Pole Tampereen lasten ja nuorten kurssit alkavat aiemmin ilmoitetun mukaisesti viikolla 3.

Kiinnioloaika hyvitetään asiakkaillemme ja tiedotamme tästä erikseen. Seuraathan uutisointiamme somessa, kotisivuillamme ja tilaat uutiskirjeemme (www.rockthepolefi, skrollaa alas tilaukseen). Aluehallintoviraston päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.Ohjaustuntien ollessa tauolla, tulemme tarjoamaan mahdollisuuden omatoimiseen vapaaharjoitteluun studiolla (”vaparit”), mahdollisuuden varata yksityistunteja sekä järjestämme lisää Zoom-tunteja. Zoom-tuntitarjonnassa pyritään huomioimaan entistä paremmin ne oppilaat, joilla ei ole kotona omaa tankoa. Vapareista, zoom-tunneista ja yksityistunneista tulee lisää infoa viikonlopun aikana.

Toivottavasti Suomen koronavirustilanne tasoittuu pian ja pääsisimme harjoittelemaan jälleen yhdessä. Kun sen aika on, odotamme teitä.

Rock the Pole Tampere

Julkaistu Jätä kommentti

TIEDOTE ROCK THE POLE HELSINGIN JA ROCK THE POLE LAHDEN ASIAKKAILLE 23.12.2021

Hyvät oppilaat!

Olisimme halunneet muistaa teitä toisenlaisella jouluyllätyksellä. Suomen koronavirustilanne on heikentynyt huomattavasti, ja toimiin on ryhdytty tautitilanteen hillitsemiseksi. Olettekin varmasti seuranneet kuluvan päivän uutisointia ja tämän tiedotteen sisältö ei varmasti tule monille enää yllätyksenä:

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on tänään määrännyt kaikki yleiset ja yksityiset liikuntatilat suljettaviksi 28.12.2021-10.1.2022 väliseksi ajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Rock the Pole Helsingin (Rock the Pole Kluuvi ja Aerial Home Haven) sekä Rock the Pole Lahden viikkotunnit ja -kurssit ovat tauolla tämän ajan.

Kiinnioloaika hyvitetään asiakkaillemme ja tiedotamme tästä erikseen. Seuraathan uutisointiamme somessa, kotisivuillamme ja tilaat uutiskirjeemme (www.rockthepole.fi, skrollaa alas tilaukseen).

Järjestämme teille kiinniolon aikana zoom-tunteja, joten pysythän kuulolla. Mahdollisista vapaaharjoitteluvuoroista, salin vuokraamisesta sekä zoom-tuntien aikatauluista tiedotetaan viimeistään maanantaina 27.12.

Maanantain 27.12. tunnit järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti. Kluuvin studiolta löytyy tunteja sekä vapareita nyt myös Tapaninpäivänä 26.12.

Älkää olko murheissanne, sillä asioilla on tapana järjestyä. Nyt on aika rentoutua ja rauhoittua joulun viettoon.

Lämmintä joulua kaikille oppilaillemme ja vilpitön kiitos ymmärryksestä sekä kuluneesta vuodesta!

Rock the Pole

Julkaistu Jätä kommentti

AERIAL ARTS SHOWCASEN STREAM -LIPUT MYYNNISSÄ ROCK THE POLEN VERKKOKAUPASSA

Nyt voit osallistua Aerial Arts Showcaseen koronaturvallisesti mistä päin maailmaa tahansa! Tapahtumaan on myynnissä nyt myös erilaisia stream-lippupaketteja. Aerial Arts Showcasen upean stream-elämyksen toteuttaa Jukka O. Kauppinen Mediapalvelut

Huomioithan, että stream-lippu on henkilökohtainen.Mikäli ostat stream-lipun perjantaihin 20.8. mennessä, Rock the Pole tarjoaa kaikille aikuisten sarjojen stream-lipun ostaneille syyskuun 2021 zoom-tunnit veloituksetta! Syyskuun Rock the Pole Zoom -lukujärjestyksen aikataulu julkaistaan pian. Miten homma toimii?

Osta mieleisesi stream-lippu Rock the Polen verkkokaupasta: https://rockthepole.fi/tuote-osasto/yleinen/

Seuraa sähköpostiasi (ja roskapostia) ennen tapahtumaa. Lähetämme kirjalliset ohjeet streamista kaikille lipun ostaneille tapahtumaviikolla

Streamia voi seurata millä tahansa tietokoneella, läppärillä tai mobiililaitteella, kunhan käytössä on internet.

Aerial Arts Showcasen STREAM-lippupaketit

Arcana minora STREAM: Lapset & nuoret

Lipulla pääset seuraamaan kaikki lasten ja nuorten Showcase- sekä Competition-sarjojen esitykset. Luvassa on lisäksi yllätysohjelmaa! hinta: 10€

Arcana Medius STREAM: Showcase aikuiset

Lipulla pääset seuraamaan yleisöön kaikki lasten ja nuorten sarjat sekä aikuisten Showcase-sarjat. Luvassa on kymmeniä upeita ilma-akrobatiaesityksiä eri välineillä sekä yllätysohjelmaa! K-18 hinta: 22€

Arcana maiora STREAM: Competition aikuiset

Lipulla pääset seuraamaan kaikki lasten ja nuorten sarjat sekä aikuisten Competition-sarjat. Luvassa on kymmeniä upeita ilma-akrobatiaesityksiä eri välineillä sekä yllätysohjelmaa! K-18 hinta: 22€

Arcana regia STREAM: VIP

Lipulla pääset seuraamaan kaikki lasten ja nuorten sarjat, aikuisten Showcase-sarjat sekä aikuisten Competition-sarjat. Luvassa on upeita ilma-akrobatiaesityksiä eri välineillä aamusta iltaan! K-18 hinta: 39€

Aerial Arts Showcase on koronaturvallinen tapahtuma. Myymme edelleen rajoitetun määrän lippuja myös live-yleisöön. Koronatilanteen niin vaatiessa, katsomo lohkotetaan AVI:n antamien ohjeistusten mukaisesti. Live-yleisö saa tarkemmat katsomo-ohjeet hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.