Koulutukset

TANKOTANSSIOHJAAJA-KOULUTUS: ROCK THE POLE PRO

Haluatko viedä osaamisesi täysin uudelle tasolle? Rock the Pole Pro tankotanssiohjaaja-koulutus on suunnattu jo alalla toimiville ohjaajille, pidemmän aikaa lajia harrastaneille ja loistavaksi jatkumoksi Rock the Pole tankotanssiohjaaja-koulutuksen käyneille. Rock the Pole Pro tankotanssiohjaaja-koulutus syventää jo olemassa olevaa osaamista, tuo uusia näkökulmia ohjaamiseen sekä omaan lajiharjoitteluun ja antaa osallistujilleen valmiudet ohjata monipuolisia jatkotason tankotanssitunteja.   

Koulutus toteutetaan Rock the Pole Kluuvin toimitiloissa, Helsingin keskustassa osoitteessa Kaisaniemenkatu 3 A 5.  

Koulutus koostuu kuudesta lähipäivästä sekä kotitehtävistä. Lähipäivät sisältävät mm. luentoja, näytetunteja, ohjausharjoituksia ja ryhmätehtäviä.    

Koulutuksessa opit muun muassa, miten ohjaat ja yhdistelet turvallisesti jatkotason tankotekniikka-harjoituksia ja liikkeitä. Opit myös, kuinka rakennat liikkeille erilaisia valmistavia ja tukevia harjoituksia tankoa ja muita välineitä apuna käyttäen. Koulutuksessa käydään läpi kattava jatkotason liikepankki ja perehdytään sellaisten voima- ja liikkuvuusominaisuuksien kehittämiseen, joita haastavampi tankotekniikka edellyttää onnistuakseen. Näiden lisäksi harjoittelemme koreografian valmistamista ja sen opettamista esiintyvälle ryhmälle huomioiden koko prosessin suunnittelusta aina esiintymislavalle saakka. Tämän myötä tutuksi tulevat musiikin monipuolinen käyttö, sen erilaisten elementtien tunnistaminen ja hyödyntäminen liikkeessä, musiikintermistö sekä musiikin tahtiin ”laskeminen”. 

Lajiosaamisen lisäksi koulutuksesta on varattu oma osionsa yritysvalmennukselle. Rock the Pole Pro -koulutuksessa käymme yksityiskohtaisesti läpi toiminimen perustamisen sekä toiminimellä toimimisen keskeisimpiä käytäntöjä, kuten laskutus ja kirjanpito. Toiminimen perustaminen tai kevytyrittäjyyden aloittaminen on monelle ensimmäinen askel yrittäjyyteen ja mahdollistaa työskentelyn rakastamansa alan parissa. Koulutuksessa saat tukea yrittäjyyden aloittamiseen sekä vertaistukea useiden teemojen, kuten itsensä brändäämisen ja yrittäjänä tarvittavien henkisten voimavarojen löytämisen ympärillä käytävien keskustelujen ja case-tapausten avulla. 

Rock the Pole Pro -koulutus pitää sisällään useita käytännön harjoituksia sekä oppimista tukevia kotitehtäviä. Osallistujat saavat koulutuksen teemoista manuaalin sekä todistuksen suoritetusta koulutuksesta.

Alla kevään 2022 Rock the Pole Pro tankotanssiohjaaja-koulutuksen aikataulu: 

1. Koulutusviikonloppu

5.-6.3.2022 KLO 10-16

2.   Koulutusviikonloppu 

2.-3.4.2022 KLO 10-16

3.   Koulutusviikonloppu 

14.-15.5.2022 KLO 10-16 

Koulutuksessa paneudutaan seuraaviin osa-alueisiin    

 • miten ohjata turvallisesti jatkotason tankotekniikkaa  
 • koreografian valmistaminen esiintyvälle ryhmälle ja esiintymisvalmennus    
 • rytmiikka ja musiikin käsittely    
 • notkeusharjoittelun perusteet    
 • voimaharjoittelun perusteet    
 • valmistavien harjoitteiden rakentaminen  
 • yritysvalmennus ja brändääminen 
 • toiminimen perustaminen, toimiminen ja taloushallinnon perusteet 
 • jatkotason liikepankin ja liikkeiden eri osien läpikäyminen   
 • pyörivän tangon perusteet  
 • ohjaajan ja yrittäjän henkinen valmentaminen ja sparraus 

KOULUTTAJISTA 

Koulutuksesta vastaa Rock the Pole, joka on Suomen ensimmäinen, vuodesta 2007 asti toiminut tankotanssikoulu. Rock the Polella on toimintaa tällä hetkellä Helsingissä, Lahdessa, Tampereella sekä Kouvolassa. Koulutuksen kouluttajina toimivat Rock the Polen takana toimivat yrittäjät ja tähtiohjaajat Susanna Kyöstilä @polemyrkky sekä Camilla Rantanen @camillamariar. Susannalla ja Camillalla on molemmilla vuosien kokemus ohjaamisesta sekä valmentamisesta. Molemmat ovat lisäksi kisanneet tankotanssissa sekä muissa urheilulajeissa kansallisella tasolla.   

Susanna on ohjannut ja valmentanut tankotanssia, rengastrapetsia sekä muita urheilulajeja lähes kymmenen vuotta. Hän kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan ohjaajana ja valmentajana perehtyen uusimpiin innovaatioihin, harjoittelumuotoihin ja alan julkaisuihin. Susanna ohjaa kaiken tasoisia tankotanssitunteja, joista jokaisella oppilas on roolitettu tunnin pääosaan. Susannan vahvuuksia ohjaajana ovat kyky tunnistaa ja paloitella opetettavat asiat sellaiseen muotoon, että jokainen oppilas voi sisäistää ne itselleen luontaisimmalla tavalla. Lisäksi Susanna tunnetaan hänen kyvystään luoda innostava ja turvallinen harjoitteluilmapiiri. Susanna hyödyntää ohjaustyössään myös osaamistaan musiikkikoulutuksen puolelta. Susanna omaa lajitaustaa ilma-akrobatian lisäksi kamppailu-urheilun puolelta, mutta rakastaa salilla voimailua ja kehonpainoharjoittelua. Susanna on opiskellut kuntosalivalmentajaksi sekä liikuntaneuvojan opintoja Pajulahden Urheiluopistossa. Lisäksi hän on kouluttanut itseään lukuisilla lyhyemmillä liikunta-alan kursseilla.  

Camillan lajitausta on baletissa ja rytmisessä voimistelussa, joita hän on harrastanut lapsesta saakka. Camilla soveltaakin voimistelupuolen osaamistaan ohjaustunneillaan. Hän on ohjannut tankotanssia vuodesta 2013 alkaen ja onkin oppilaiden keskuudessa hyvin pidetty ohjaaja. Tankotanssin lisäksi Camilla harrastaa rengastrapetsia ja notkeusakrobatiaa (contortion), uusimpana aluevaltauksena aerial loops/straps:it. Camillan vahvuuksia ohjaajana ovat erityisesti notkeutta vaativat harjoitukset sekä tankotanssi platform-kengillä. Camillan ohjaustyyli on rauhallinen ja hänellä on kyky kuunnella oppilaiden tarpeita ja näiden perusteella soveltaa ohjaustunnin harjoituksia jokaiselle sopivaksi. 

MITEN MUKAAN KOULUTUKSEEN  

Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähköpostitse osoitteesta [email protected]   

Koulutuksen hinta on 599 euroa ja se laskutetaan osallistujilta 1-3 erässä. Mikäli laskutuseriä on useampi kuin yksi, lisäämme jokaisen laskun loppusummaan viiden euron toimistokulun.  

TANKOTANSSIOHJAAJA-KOULUTUS: ROCK THE POLE BASIC

Oletko haaveillut tankotanssituntien ohjaamisesta? Tankotanssin ohjaaminen on antoisaa, mutta myös vaativaa ja vastuullista. Tullaksesi erinomaiseksi ohjaajaksi sinun ei tarvitse olla erinomainen tankotanssija. Sinäkin voit oppia uusia kykyjä, usko itseesi!  

Koulutuksessamme opit, kuinka avustaa turvallisesti, ja kuinka neuvoa sanallisesti liikkeisiin menoja ja niistä poistumisia. Lisäksi opit keinoja rakentavan palauteen antamiseen sekä keinoja, joiden avulla voit rakentaa luottamuksellisen ja inspiroivan harjoitteluilmapiirin jokaiselle tanssitunnillesi. Osana koulutusta käymme myös läpi, kuinka kohdata erilaisia oppijoita ja tilanteita tanssisalissa.  

Ohjaajakoulutuksen avulla voit tehdä harrastuksestasi ammatin. Ohjaajana pääset treenaamaan tankotanssia rajattomasti ja opit tarkastelemaan lajia täysin uudesta näkökulmasta. Ohjaajakoulutus tukeekin siis myös loistavasti omaa lajiharjoitteluasi. Lisäksi saat ohjaajana joukon uusia ihmisiä elämääsi, kun sinusta tulee osa tankotanssin ammattilaisten yhteisöä.    

KOULUTUKSEN TOTEUTUSTAPA JA SISÄLTÖ  

Ohjaajakoulutus toteutetaan keväällä 2021 Helsingissä. Koulutus toteutetaan viikonloppukoulutuksena ja sinne otetaan mukaan rajoitettu määrä osallistujia ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus tarjoaa osallistujilleen hyvät lähtökohdat hakeutua tankotanssiohjaajan työtehtäviin tai täydentää jo olemassa olevaa osaamista. Osallistujilta edellytetään vähintään tekniikka 2 -tason/keskitason liikkeiden sujuvaa hallitsemista. Koulutus antaa hyvän pohjan alemman ja keskitason tankotanssituntien ohjaamiseen. Koulutuksen suoritettuaan jokainen osallistuja saa koulutuksesta todistuksen työnhakua varten.  

Koulutus toteutetaan Rock the Pole Kluuvin toimitiloissa, Helsingin keskustassa osoitteessa Kaisaniemenkatu 3 A 5.   

Koulutus koostuu kuudesta lähipäivästä sekä kotitehtävistä. Lähipäivät sisältävät mm. luentoja, näytetunteja, ohjausharjoituksia ja ryhmätehtäviä.  

Alla kevään 2022 ensimmäisen Rock the Pole Basic -ohjaajakoulutuksen aikataulu:

1.       Koulutusviikonloppu  

29.-30.1.2022 KLO 10-16

2.       Koulutusviikonloppu 

26.-27.2.2022 KLO 10-16

  3.       Koulutusviikonloppu   

26.-27.3.2022 KLO 10-16

Alla kevään 2022 toisen Rock the Pole Basic -ohjaajakoulutuksen aikataulu:

1.       Koulutusviikonloppu  

23.-24.4.2022 KLO 10-16

2.       Koulutusviikonloppu 

21.-22.5.2022 KLO 10-16

  3.       Koulutusviikonloppu   

11.-12.6.2022 KLO 10-16

Koulutuksessa paneudutaan seuraaviin osa-alueisiin  

 • tavoitteellisen alkulämmittelyn rakentaminen  
 • koreografian ohjaamisen perusteet  
 • rytmiikka ja musiikin käsittely  
 • ohjaamisen kuormittavuustekijät ja oma lajiharjoittelu  
 • ohjaamisen perusteet  
 • innostaminen ja tunnelman luominen  
 • erilaiset ohjaustyylit  
 • alkeis- ja keskitason liikepankin ja liikkeiden eri osien läpikäyminen 
 • turvallinen harjoittelu ja varmistaminen  
 • tankotanssijan kehonhuolto  

KOULUTTAJISTA  

Koulutuksesta vastaa Rock the Pole, joka on Suomen ensimmäinen, vuodesta 2007 asti toiminut tankotanssikoulu. Rock the Polella on toimintaa tällä hetkellä Helsingissä, Lahdessa, Tampereella sekä Kouvolassa. Koulutuksen kouluttajina toimivat Rock the Polen takana toimivat yrittäjät ja tähtiohjaajat Susanna Kyöstilä @polemyrkky sekä Camilla Rantanen @camillamariar. Susannalla ja Camillalla on molemmilla vuosien kokemus ohjaamisesta sekä valmentamisesta. Molemmat ovat lisäksi kisanneet tankotanssissa sekä muissa urheilulajeissa kansallisella tasolla.   

Susanna on ohjannut ja valmentanut tankotanssia, rengastrapetsia sekä muita urheilulajeja lähes kymmenen vuotta. Hän kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan ohjaajana ja valmentajana perehtyen uusimpiin innovaatioihin, harjoittelumuotoihin ja alan julkaisuihin. Susanna ohjaa kaiken tasoisia tankotanssitunteja, joista jokaisella oppilas on roolitettu tunnin pääosaan. Susannan vahvuuksia ohjaajana ovat kyky tunnistaa ja paloitella opetettavat asiat sellaiseen muotoon, että jokainen oppilas voi sisäistää ne itselleen luontaisimmalla tavalla. Lisäksi Susanna tunnetaan hänen kyvystään luoda innostava ja turvallinen harjoitteluilmapiiri. Susanna hyödyntää ohjaustyössään myös osaamistaan musiikkikoulutuksen puolelta. Susanna omaa lajitaustaa ilma-akrobatian lisäksi kamppailu-urheilun puolelta, mutta rakastaa salilla voimailua ja kehonpainoharjoittelua. Susanna on opiskellut kuntosalivalmentajaksi sekä liikuntaneuvojan opintoja Pajulahden Urheiluopistossa. Lisäksi hän on kouluttanut itseään lukuisilla lyhyemmillä liikunta-alan kursseilla.  

Camillan lajitausta on baletissa ja rytmisessä voimistelussa, joita hän on harrastanut lapsesta saakka. Camilla soveltaakin voimistelupuolen osaamistaan ohjaustunneillaan. Hän on ohjannut tankotanssia vuodesta 2013 alkaen ja onkin oppilaiden keskuudessa hyvin pidetty ohjaaja. Tankotanssin lisäksi Camilla harrastaa rengastrapetsia ja notkeusakrobatiaa (contortion), uusimpana aluevaltauksena aerial loops/straps:it. Camillan vahvuuksia ohjaajana ovat erityisesti notkeutta vaativat harjoitukset sekä tankotanssi platform-kengillä. Camillan ohjaustyyli on rauhallinen ja hänellä on kyky kuunnella oppilaiden tarpeita ja näiden perusteella soveltaa ohjaustunnin harjoituksia jokaiselle sopivaksi. 

TANKOTANSSIOHJAAJIEN AJATUKSIA  

”Tankotanssin ohjaaminen on tuonut mulle haasteita, mutta hyvällä tavalla. Nautin siitä, että pystyn haastamaan itseäni sekä joudun miettimään miten ja miksi jokin asia tehdään. Sitä kautta alkeista asti saan itselleni palasteltua miksi ja miten. Tankotanssin ohjaaminen tuo mulle hirveästi iloa. Mä nautin siitä kun mä näen oppilaiden oppimisen ilon ja kun mä näen sen kehityksen ja hyvän fiiliksen mikä siellä tunneilla on. Nämä molemmat asiat tuo mulle hirveästi motivaatiota tehdä tätä. Oon oppinut ajattelemaan, että miten mä saan tämän opetettua yksillöllisesti ja mitä oppilas tarvitsee ennen kuin voi oppia seuraavan asian. Tämä on ollut hirveän opettavaista ja koko ajan oppii lisää. On saanut tutustua aivan loistaviin tyyppeihin.”  

”Tankotanssin ohjaaminen ei tunnu työltä. Saa tehdä sitä mistä tykkää ja jakaa sitä tankotanssin iloa muille. Nähdä ihmisten erilaiset tunteet lajin parissa. Parasta on kun joku onnistuu ja yllättyy itsekin omasta osaamisestaan. On parasta kun voi kannustaa muita ja tukea heitä mielekkään harrastuksen parissa.”  

”Mä oon tehnyt ja ohjannut tankotanssia pitkään. Musta on hienoa ja ihanaa jakaa mun vuosien aikana kertynyttä osaamista eteenpäin muille ihmisille. Vaikka mä oon ohjannut perusliikkeitä vuosia, niin tuntuu, että mä opin silti mun oppilailta aina uutta. Niillä on hyviä kysymyksiä ja ne osaa yllättää ja saa mut ajattelemaan asioita aina uusilla tavoilla ja se on siistiä. Ohjaaminen on vastuullista ja myös esillä olemista. ”Oon saanut tankotanssin ohjaamisesta paljon itsevarmuutta ja taitoja kohdata erilaisia ihmisiä. Puhuminen ihmisten edessä ei jännitä enää samalla tavalla, kun se on ehkä aiemmin jännittänyt.”

”Ohjaaminen antaa minulle niin paljon iloa. Se fiilis, kun oppilas oppii uuden liikkeen! Olipa kyseessä ensimmäinen kokeilukerta tai monen kuukauden taistelu, se on jotain niin hienoa. Ohjaaminen saa minut haluamaan edistää omia taitoja, jotta voisin koko ajan kehittyä ohjaajana. Ohjaaminen merkitsee minulle myös yhteisöllisyyttä. On hienoa kun on kollegoita tukena ja kannustamassa.”  

MITEN MUKAAN KOULUTUKSEEN 

​Ilmoittautumiset ja tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen [email protected]  

Koulutuksen hinta on 599 euroa ja se laskutetaan osallistujilta 1-3 erässä. Mikäli laskutuseriä on useampi kuin yksi, lisäämme jokaisen laskun loppusummaan viiden euron toimistokulun.