Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Bright Bodies Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 05.06.2018
 

 1. Rekisterinpitäjä
  Yritys: Bright Bodies Oy.
  Osoite: Kaisaniemenkatu 3 A 00100 Helsinki
  Y-Tunnus:2541432-2
  Puhelinnumero: 0503493151
  Email: [email protected]
   
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Kyöstilä Susanna, toimitusjohtaja. 0503493151, [email protected]
 3. Rekisterin nimi
  Yrityksen varausjärjestelmän asiakasrekisteri
  Yrityksen varausjärjestelmän asiakasrekisteriin perustuva, laskutuksen asiakasrekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön vapaaehtoiseen suostumukseen (järjestelmään
  rekisteröitymisen yhteydessä) sekä joissain tapauksissa sähköpostitse, kirjallisesti tai suullisesti
  solmittuun sopimukseen, jonka tarkoituksena on kerätä asiakkaan yhteystiedot, jotta yritys voi
  laskuttaa asiakkaalta tämän yritykseltä ostaman, sopimuksessa yksilöidyn, palvelun.
  Rekisterin käyttötarkoituksena yhteydenpito asiakkaisiin, mahdolliset sopimusehtoja rikkovat
  (esim. varatulta tunnilta pois jääminen, ilman peruutusta tai palvelun käyttäminen ilman maksua)
  sekä asiakassuhteen ylläpito.
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, markkinointiin tai profilointiin. 
   
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat, henkilön nämä luovuttaessa: 
 • Henkilön nimi kokonaisuudessaan
 • Asiakkaan halutessa, yritys/organisaatio
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite
 • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja
  tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
   
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. tämän itse henkilötiedot täyttäessä
  rekisteröitymisen yhteydessä, sekä asiakkaan omasta aloitteesta www-lomakkeilla lähetetyistä
  viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,
  asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. www-lomakkeilla
  lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta,
  sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, käytetään
  ainoastaan asiakkaan kanssa sovittuihin tarkoituksiin, kuten asiakkaan ostaman palvelun
  laskutukseen. Tiedot päivittyvät järjestelmään ainoastaan asiakkaan päivittäessä ne.
   
 2. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin
  on sovittu asiakkaan kanssa.
   
 3. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
  suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
  fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita
  henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
  työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kyseisillä henkilöillä on käytössään
  henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
  Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Rekisteröidyllä
  on henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanasuojauksella pääsy omiin tietoihinsa.
  Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat
  ovat salattu.
  Varausjärjestelmän asiakasrekisterin teknisestä ylläpidosta ja suojauksesta vastaa Tehden Oy. Y-
  tunnus: 2127138-7.
   
 4. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
  mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
  haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää
  kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
  henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
  (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
   
 5. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
  rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
  tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä
  tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
  tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
  EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 6. Henkilötietojen säilytysaika
  Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin henkilötietojen säilyttäminen on perusteltua
  yhdistyksen toimintaan liittyvien etujen ja oikeuksien toteuttamiseksi. Jäsenyyden päättymisen
  jälkeen henkilötietoja säilytetään toistaiseksi, mutta asiakas voi halutessaan pyytää henkilötietojen
  poistoa.

Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan
jäsenyyden päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella.

Käyttöehdot

Tuntivarauksen viikkotunnille voi perua viimeistään 12 tuntia ennen tunnin alkua varausjärjestelmän kautta. Peruuttamattomista tunneista tai myöhässä tehdyistä peruutuksista laskutamme alentamattoman kertakäynnin hinnan sekä toimistomaksun.

Äkillisissä sairastapauksissa emme laskuta perumattomasta tunnista, mikäli toimitat lääkärin kirjoittaman todistuksen. Olethan sellaisessa tilanteessa yhteydessä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Jos tunti on täynnä, voit ilmoittautua jonoon.
HUOM! Myös jonopaikan varaaminen on sitova ilmoittautuminen.
Otathan siis myös jonopaikkasi pois viimeistään 12 tuntia ennen tunnin alkua, jollet pääsekään tunnille. Jonosta vapautuu usein paikkoja vielä samana päivänä, ja jos saat jonosta paikan, mutta et saavukaan paikalle, viet seuraavalta jonottajalta mahdollisuuden päästä tunnille.

Mikäli sinulla on ongelmia kirjautumisen kanssa, olethan meihin yhteydessä sähköpostitse [email protected]
Pidätämme oikeuden muutoksiin lukujärjestyksessä.
Ovet ovat avoinna yleensä noin 15 minuuttia ennen tunnin alkua.

You can book classes and see the schedules through our booking system.

You can make cancellations no later than 12 hours before the scheduled start of the class. The penalty fee for an uncancelled class is the price of the class (without any discounts) plus the office fee. In the case of sudden illness, we will not charge any penalty fee, if you can provide a medical or healthcare certificate. In that kind of case, please contact to the mail address below. Do NOT call us or send any messages in the cases of being ill .

If the class is full, you can put yourself in the queue. NOTE! Also being in the queue is an obligatory booking. Please make sure that you also take yourself off from the queue, if you can’t make it to the class. There very often comes up free places to the class on the same day. If you’ll get a spot, but don’t show up, you’ll take a place from someone else, who may have been waiting in the queue after you.

If you have any problems with signing up, there is a button ”give feedback or request help” next to the booking box. You can also send us a mail to: [email protected], if you need help with choosing a class etc. If you do not receive your password after registration, please check your spam folder first before contacting us.

We keep the rights for changes in the scheduled classes.

The doors are open approx. 15 minutes before the class starts.

Verkkokaupan toimitusehdot

Bright Bodies Oy / Suomen ilma-akrobatia Oy / Upside Down Oy (jäljempänä verkkokauppa) myy tuotteita ja palvelutuotteita yksityishenkilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhteystiedot

Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +358504393151
Postiosoite: Kaisaniemenkatu 3 B 12, 00100 Helsinki

Ostaminen

Ostettavat tuotteet valitaan kotisivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Ostos lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi ostoksen hyväksyt nämä toimitusehdot ja tuotteiden hinnat. Ostoksesta lähetetään vahvistus sähköpostitse. Vahvistuksesta ilmenevät ostetut tuotteet sekä hinta.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Verifone (Verifone Finland Oy, y-tunnus 0943819-9), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Verifonen verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Verifone Oy. Verifone välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.
Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.
Lue lisää Verifonesta: https://www.verifone.com/fi/fi

Maksutavat

Verifone -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, maksukorteilla (credit/debit) Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, sekä MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

MobilePay

Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Verifone -maksupalvelun yhteystiedot

Verifone Finland Oy

Keskuskatu 1 A, 00100 Helsinki, 6krs.

sähköpostiosoite: [email protected]

Puhelin: 09 47743340 (arkisin auki klo 8-17)